چهارشنبه , می 18 2022
آخرین خبرها
خانه / اجتماعی / شهر را در شرایطی آرام، با ثبات وشفاف تحویل شورای ششم دادیم
شهر را در شرایطی آرام، با ثبات وشفاف تحویل شورای ششم دادیم

شهر را در شرایطی آرام، با ثبات وشفاف تحویل شورای ششم دادیم

رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: در مجموع شورای پنجم طی ۳۱۶ جلسه عادی و فوق العاده و بررسی طرح ها و لوایح، حدود ۳۱۰ مصوبه عمومی و ۹۰۰ مورد نامگذاری را تصویب نموده است. اعضای محترم شورا در جلسات مذکور با حدود ۱۰۰۰ مورد تذکر به شهرداری، تلاش خود را در جهت نظارت موثر بر عملکرد شهرداری تهران و ایجاد بسترهای قانونی صورت داد تا بتواند امروز شهر را در شرایطی آرام، با ثبات وشفاف تحویل شورای ششم بدهد.

به گزارش همیار مردم محسن هاشمی در سیصد و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران و آخرین جلسه شورای شهر پنجم به ارایه گزارشی از اقدامات و فعالیت های شورای پنجم به مردم پرداخت و گفت: دوران چهارساله شورای پنجم مانند سایر مقاطع مسئولیت به پایان رسید و باید بار امانت سنگین صیانت و پیگیری از حقوق مردم را شورای ششم عهده دار شود.
وی ادامه داد: بزرگترین افتخار شورای پنجم، برخورداری از حمایت بی سابقه شهروندان تهرانی در انتخابات ۲۹ اردیبهشت سال ۱۳۹۶ بود که با مشارکتی بی سابقه وبیش از سه برابر دوره های قبل و البته  بعد، نمایندگان خود را مرهون اعتماد خویش دانستند و اگرچه رخدادها و مشکلات متعدد این دوره کشور، موجب گردید تا متاسفانه امید اجتماعی، اعتماد عمومی و مشارکت سیاسی با افت محسوسی مواجه شود، اما این افتخار یعنی اعتماد عمومی به شورای پنجم با آن رای بسیار بالا همچنان درخشان ترین نقطه پرونده ماست.
رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: البته انتظار شهروندان از مدیریت شهری در ابتدای این دوره، ایجاد تحول در ساختار و عملکرد شهرداری بود که اگرچه به تمام و کمال رخ نداد، اما گامهای مهمی در این مسیر توسط شورای پنجم برداشته شد که به همین مناسبت می توانیم سرمانم را بالا بگیریم و به این دوره افتخار کنیم.


هاشمی تاکید کرد: هزینه های سنگین و روزافزون اداره شهر که در بودجه سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶به قیمتهای روز، حدود۵ تا  ۶ میلیارد دلار را به تهران تحمیل می کرد و مدیریت شهری را برای تامین آن ناگزیر به شهرفروشی و قانون فروشی می نمود توسط شورای پنجم کاهش یافت و به قیمت دلاری یک سوم رسید و البته به قمیت ریالی، ۴۰ درصد کاهش را نشان می دهد و بودجه سال ۱۳۹۹ در عملکرد، کمتر از دومیلیارد دلار هزینه کرد داشت.

وی ادامه داد: این کاهش هزینه اداره شهر با اقداماتی نظیر معکوس کردن روند افزایشی تعداد پرسنل شهرداری و کاهش آن برای نخستین بار به نحوی که حدود ۲۰ درصد از پرسنل رسمی و شرکتی شهرداری و شورای شهر کاسته گردید. البته این کاهش  با اخراج کارکنان همراه نبود و به صورت بازخرید صورت گرفت اما در شهرداری ۱۳ هزار نفر و در سیستم پیمانکاری ۱۰ هزار نفر کاهش یافت.
هاشمی ادامه داد: پرهیز از مگا پروژه های تبلیغاتی و فاقد توجیه فنی و اقتصادی در شهر و جایگزینی آن با پروژه های کم هزینه و زود بازده و محله محور و اتمام پروژه های عمرانی ناتمام در اولویت قرار گرفت. شفاف سازی عملکرد مالی و قراردادهای شهرداری و متوقف کردن روند رو به رشد رانت و فساد اقتصادی که منابع مالی شهر را می بلعید نیز در این دوره قابل توجه است.

وی افزود: تلاش برای اعاده حقوق شهرداری که به سایر نهادها ودستگاهها در چارچوب توافقات رسمی وغیررسمی واگذارشده بود. به صورتی که ۶۰۰ ملک بازپس گیری شده و ۳۰۰ ملک پرونده قضایی تشکیل شده رخ داد و موجب شد که مدیریت شهری با وضعیتی با ثبات، شفاف و کم هزینه تحویل دوره بعدی گردد.

هاشمی ادامه داد: مطالبه دیگر مهم شهروندان تهرانی که اتفاقا از توصیه ها و تذکرات اکید رهبر انقلاب به مدیریت شهری نیز محسوب می شد، صیانت از باغات، حریم و فضای شهری بود که بدلیل مصوباتی نظیر برج باغ یا چشم پوشیدن برساخت و سازهای خارج از حریم یا بالاتر از ارتفاع ۱۸۰۰ توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی رخ می داد و زیست بوم شهر را باچالش های عمیق و رنج آوری مواجه کرده، بود.

رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: در مورد آب تهران مصوبات خوبی داشتیم به طوریکه  تصفیه خانه غرب تهران را به نتیجه رساندیم و رینگ آبرسانی تهران را با همین مصوبات تکمیل کردیم .

وی ادامه داد: در زمینه های پسماند فعالیت های جامعی داشتیم و امروز به عدد  ۵۱۰۰ تُن در روز رسیدیم در حالیکه در گذشته ۷هزار ۵۰۰ تُن تا ۸ هزار تُن زباله به آراد کوه می رفت.

هاشمی در ادامه با اشاره به نتیجه عملکرد شورای پنجم گفت: ابطال مصوبه برج – باغ وتبدیل آن به خانه – باغ که از باغات تهران صیانت می نمود. برخورد قاطع و بدون تبعیض با سازندگان پروژه های غیرقانونی خصوصی و حاکمیتی در خارج از حریم و ارتفاع مجاز نیز از دیگر اقدامات مهم بود.

وی افزود: تملک ۲۱ باغ قدیمی تهران و آماده سازی آن برای استفاده شهروندان بود و بدین شکل منویات رهبرانقلاب ومطالبات به حق مردم تهران برای صیانت از زیست بوم شهر محقق گردید.

هاشمی افزود: انتظار سوم مردم تهران، تغییر در رویه شهرفروشی و قانون فروشی توسط مدیریت شهری بود، احداث مجتمع های بزرگ تجاری ومالها در مناطق مرغوب شهر که عموما با تغییرکاربری و بارگذاری بیش از میزان مجاز در طرح تفصیلی صورت گرفته بود در کنار برجهای متراکم احداث شده در کنار معابر کم ظرفیت شهری، موجب بهم ریختن خط آسمان و ازدحام و انسداد ترافیکی می گردید و بخش عمده منافع آن به جیب سازندگان وهزینه ها وپیامدها به شهروندان تحمیل می شد.

رییس شورای شهر تهران تاکید کرد: شورای پنجم با اقداماتی نظیر متوقف کردن ساخت وساز خارج از کاربری،سیستمی کردن صدور پروانه وفیش و توقف فیشهای دستی و غیررسمی، صیانت از طرح تفصیلی و توقف بارگذاری مازاد برطرح به طوریکه در سال ۹۹ امر فروش تراکم خارج از طرح تفصیلی به عدد صفر رسیدیم، کاهش شدید تغییر کاربری و سیستمی کردن شورای معماری مناطق و جلوگیری از رانت وتخلف در این شوراها موجب شد تا شهرفروشی وقانون فروشی در تهران به میزان بسیار زیادی کاهش یابد وشاهد عدالت ومساوات نسبی در صدور مجوز برای شهروندان باشیم.

هاشمی همچنین افزود: در امر مناسب سازی نیز توانستیم  ۲۷۰ پله برقی در ایستگاه های مترو و ۷۰ آسانسور را فراهم کنیم. در مورد بافت فرسوده نیز سعی شد از درجا سازی به سمت محله سازی درست و کاملا بر اساس موازین شهری پیش رویم.

رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: انتظار چهارم شهروندان تهرانی،ایجاد تکثر وتنوع در حوزه فرهنگ در شهر و جلوگیری از تبدیل شدن بخش فرهنگی واجتماعی شهرداری به سیستمی موازی کار و مقلد سایر دستگاههای فرهنگی رسمی بود، دولتی شدن مناسبات مذهبی و صرف بودجه های سنگین مدیریت شهری در حوزه مناسبتی دراین دوره به رویکرد تسهیل گر مدیریت شهری در حوزه فرهنگ و ایجاد بستر چندصدایی و تنوع وتکثر در فعالیتهای فرهنگی واجتماعی تبدیل شد تا مسیر حضور فعال تشکل های مردم نهاد وسمن ها برای فعالیتهای اجتماعی داوطلبانه وخیریه فراهم گردد بخصوص در حوزه آسیبهای اجتماعی که با توجه به بضاعت ناکافی دستگاههای عمومی، نیاز به ورود خیرین وتشکل های مردم نهاد به شدت احساس می شد.

هاشمی ادامه داد: انتظار پنجم از مدیریت شهری، ایجاد تحول در رویکرد توسعه شهر وپروژه های عمرانی بود تا سیاست خودرو محوری که با احداث بزرگراه ها به تولید سفر با خودروهای شخصی و ازدحام ترافیکی منجر می شد به رویکرد انسان محور و متکی برحمل ونقل عمومی تغییر یابد.

وی گفت: اگرچه بدلیل شرایط تحریم و کرونا، دولت نتوانست وظیفه خود در تامین اعتبار ارزی وریالی برای تجهیز ناوگان مترو واتوبوس را انجام دهد و در این مورد هدف شورای پنجم در افزایش ظرفیت سیستم حمل ونقل عمومی محقق نشد، اما در زیرساخت با تکمیل خطوط نیمه تمام متروی تهران، ۴۰ ایستگاه معادل یکسوم ایستگاههای متروی تهران به سیستم حمل ونقل عمومی افزوده گردید و عملیات احداث خط جدید ۱۰ متروی تهران نیز آغاز شد.

هاشمی گفت: در مجموع شورای پنجم طی ۳۱۶ جلسه عادی و فوق العاده  و بررسی طرح ها و لوایح  حدود ۳۱۰ مصوبه عمومی و ۹۰۰ مورد نامگذاری را تصویب نموده است. اعضای محترم شورا در جلسات مذکور با حدود ۱۰۰۰ مورد تذکر به شهرداری، تلاش خود را در جهت نظارت موثر بر عملکرد شهرداری تهران و ایجاد بسترهای قانونی صورت داد تا بتواند امروز شهر را در شرایطی آرام، با ثبات وشفاف تحویل شورای ششم بدهد.

هاشمی تاکید کرد: امیدوارم، این تلاش با وجود همه کاستی ها ونقصان ها، مورد قبول مردم شریف تهران قرار گیرد ومدیریت شهری دوره ششم نیز گامهای بعدی را در جهت تبدیل تهران به شهری برای زندگی و ساماندهی مشکلات کنونی و پاسخ دادن به مطالبات به حق مردم شریف تهران بردارد.