جمعه , سپتامبر 30 2022
آخرین خبرها
خانه / اجتماعی / تشکیل سالانه ۳۵هزار پرونده پزشکی در کشور/۹ درصد شکایات در حوزه جراحی‌های زیبایی
تشکیل سالانه ۳۵هزار پرونده پزشکی در کشور/۹ درصد شکایات در حوزه جراحی‌های زیبایی

تشکیل سالانه ۳۵هزار پرونده پزشکی در کشور/۹ درصد شکایات در حوزه جراحی‌های زیبایی

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه سالانه نزدیک به ۳۰ تا ۳۵ هزار پرونده پزشکی در کشور تشکیل می شود، در زمینه میزان شکایات مربوط به جراحی های زیبایی و تخلفات تعرفه ای توضیح داد.

دکتر علی فتاحی درباره میزان شکایات در حوزه جراحی های زیبایی، گفت: سالیانه حدود ۹۰۰ میلیون بار مراجعه درمانی در کل کشور داریم که مردم به مراکز درمانی سرپایی یا بستری مراجعه می کنند. بر این اساس هر ایرانی بین ۱۰.۵ تا ۱۱ بار در سال مراجعه درمانی دارد.

وی افزود: از این ۹۰۰ میلیون بار مراجعه، پرونده هایی که در حوزه های مختلف تشکیل می شود، نزدیک به ۳۰ تا ۳۵ هزار پرونده است.

فتاحی با تاکید بر اینکه در کل دنیا در کنار اقدامات درمانی عارضه هم داریم، گفت: حال این عارضه؛ یا عارضه ای طبیعی یا ناخواسته است که در نتیجه اقدام درمانی ایجاد می شود یا اینکه بر اساس قصوری اتفاق افتاده است. از آن جایی که امکان تشخیص این دو از یکدیگر وجود ندارد، این موضوع منجر به شکایت می شود.

وی افزود: در کل دنیا سه درصد اقدامات درمانی منجر به شکایت می شود که در ایران یک دهم درصد است. یعنی یک دهم درصد اقدامات درمانی منجر به شکایت در حوزه های مختلف می شود.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی گفت: بر این اساس افراد برای طرح شکایت در این موارد می توانند به دادسرای امور انقلاب، دادسرای انتظامی نظام پزشکی یا سازمان تعزیرات حکومتی و یا به هر سه مورد هم مراجعه کنند. البته ۳۰ درصد شکایات در این حوزه با یکدیگر همپوشانی دارند، یعنی بیمار به هر سه جا مراجعه کرده است.

فتاحی گفت: نحوه توزیع شکایاتی که ما داریم با شکایت های پزشکی قانونی متفاوت است. ۹ درصد از شکایات ما به حوزه زیبایی و اعمال ترمیم و زیبایی بازمی گردد، اما فکر می کنم آمار پزشکی قانونی بیش از این باشد. زیرا فردی که به دلیل انجام اعمال زیبایی دچار مشکل شده، بیشتر به دنبال دریافت هزینه و خسارت است، اما احکام‌ ما از آن جایی که انتظامی و تنبیهی است، کمتر به ما مراجعه می کنند.

وی درباره احکام صادره برای قصور در حوزه پزشکی، گفت: احکام به مورد، عارضه ای که ایجاد شده و تکرار عارضه و سابقه پزشک بستگی دارد. از تذکر و توبیخ تا محکومیت دائم جزو احکامی است که صادر می کنیم. 

وی درباره وضعیت تخلفات تعرفه ای نیز به ایسنا، گفت: تقریبا می توان گفت که ۲۰ درصد شکایات ما، شکایات تعرفه ای است. البته طی این سالها افزایش شکایات در زمینه تعرفه ها را نداشتیم و همیشه بین ۱۵ تا ۲۰ درصد از شکایات، شکایات تعرفه ای است. 

فتاحی گفت: اگر در زمینه شکایات تعرفه ای به سازمان تعزیرات حکومتی مراجعه شود، جریمه مالی برای متخلف در نظر گرفته می شود که آن پزشک یا بیمارستان سه تا چهار برابر مازاد تعرفه جریمه می شود. احکام سازمان نظام پزشکی نیز در این زمینه جنبه تنبیهی دارد؛ اعم از تذکر و توبیخ و بسته به شدت و تکرار موضوع احکام صادر می شود.

وی گفت: دادسراهای انتظامی سازمان نظام پزشکی در ۲۰۸ شهری که نظام پزشکی داریم، وجود دارد و مردم می توانند برای طرح شکایت به آن ها مراجعه کنند. در آنجا پرونده تشکیل شده و بعد برای کارشناسی دعوت شده و در دادسراها قرار صادر می شود. اگر به محکومیت برسیم، کیفرخواست صادر می کنیم. سپس کیفرخواست به هیات بدوی می رود که شامل یک ترکیب ۱۳ نفره است که شامل گروه های مختلف پزشکی، پرستاری، نماینده پزشکی قانونی و نماینده قوه قضائیه است که با حضور آنها رای صادر می شود.

فتاحی درباره بیشترین میزان شکایات در حوزه پزشکی، گفت: در حوزه سرپایی بیشترین شکایات از دندان پزشکی و پزشک عمومی است و در حوزه بستری بیشترین شکایات از زنان و زایمان، ارتوپدی و جراحی است. در حوزه تعرفه هم بیشتر از حوزه زنان و زایمان و ارتوپدی شکایت می شود.