چهارشنبه , فوریه 1 2023
آخرین خبرها
خانه / سیاسی / بررسی پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش در هیات دولت
بررسی پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش در هیات دولت

بررسی پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش در هیات دولت

نظر به اهمیت بازنگری در قوانین، ضوابط و مقررات همگام با مقتضیات جاری، وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد اصلاح موادی از آیین‌نامه استقرار مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف را به هیات دولت ارائه نموده است.

به گزارش همیار مردم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، بر اساس ماده (۳۱) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز غیر دولتی (مصوب ۱۳۹۵) وزارت آموزش و پرورش مکلف است آیین نامه اجرایی موضوع این ماده را تحت عنوان “آیین نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف” در هیات وزیران به تصویب برساند. پیش از این، کارویژه های مربوط به این آیین نامه در آیین نامه ای که بر اساس قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیر دولتی (مصوب ۱۳۸۹) به نگارش در آمده بود انجام می شد که با اصلاح قانون مصوب سال ۱۳۸۹، آیین نامه استقرار مدارس و مراکز غیر دولتی نیز براساس قانون تازه مصوب شده، می بایست مجددا نوشته می شد.

بر همین اساس، آیین نامه جدید به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش در هیات وزیران به تصویب رسید. در این آیین نامه در مقایسه با آیین نامه قبلی به ابعاد ایمنی ساختمان مدارس غیردولتی، توزیع سرزمینی آن ها و رقابت پذیری فعالیت هایشان توجه بیشتری شده است.

در حال حاضر و با توجه به اهمیت بازنگری در قوانین، ضوابط و مقررات همگام با مقتضیات جاری، همچنین نظر به اینکه برخی از مفاد آیین‌نامه جاری موجب بروز چالش‌هایی در زمینه استمرار و گسترش فعالیت‌های آموزشی و پرورشی برای مؤسسان مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی شده است، اصلاح موادی از آیین‌نامه مزبور به منظور بهره‌مندی مؤسسان از ظرفیت‌های قانونی ضروری به نظر می‌رسد.

لذا وزارت آموزش و پرورش، پیشنهاد کارگروه مشترک سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور را در قالب طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف به هیئت دولت ارائه نموده است.

این پیشنهاد مراحل بررسی خود را در کمیسیون فرهنگی هیات دولت طی می کند.